Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 194 1948.19.1429
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.3
Βάρος
3.33
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 194. 1995.11.1489
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.88
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 194 1992.118.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.76
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 194 1944.100.50125
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.2
Βάρος
2.37
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 194. 1948.19.1430
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.1
Βάρος
2.89
Septimius Severus 194 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.47
Septimius Severus 194 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.01
British Museum: 1920,0809.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
2.494
British Museum: R1946,1004.779
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.922
British Museum: 1841,0730.216
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
2.728
British Museum: 1898,0204.12
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.006
574196: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.82
Βάρος
2.86
Σημείο εύρεσης
St Edmundsbury
Septimius Severus 194 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
3.30

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.57
Διάμετρος
17.44
Βάρος
2.92

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης