Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 193 - AD 194 1987.59.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.99
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 193 - AD 194. 1956.127.1252
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.3
Βάρος
3.44
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 193 - AD 194 1944.100.50121
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.6
Βάρος
2.96
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 193 - AD 194 1995.11.1487
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.27
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 193 - AD 194 1946.92.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
16.4
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 193 - AD 194 1956.127.1251
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.78
Septimius Severus 193-194 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
2.55
Fundmünze, Denar, 193/194
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
7
Διάμετρος
17.3
Βάρος
2.3079
Σημείο εύρεσης
Frienstedt (Thüringen)
Septimius Severus 193 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.12
Septimius Severus 193 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.60
Septimius Severus 193 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.93
Septimius Severus 193 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
2.82
Septimius Severus 193-194 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.39
Septimius Severus 193-194 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
2.63

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.33
Διάμετρος
17.47
Βάρος
2.98

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης