Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 197 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
17.01
Βάρος
3.039
Münze, Denar, 197 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
17.28
Βάρος
3.770
Münze, Denar, 197 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
16.35
Βάρος
3.105
Septimius Severus 197–198 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
4.50
Septimius Severus 197–198 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.94
British Museum: 1930,0812.110
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.518
British Museum: 1946,1004.155
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.136
British Museum: 1995,0703.4
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.02
British Museum: BNK,R.653
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.239
British Museum: R.15189
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.058
British Museum: 1930,0812.109
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
4.011

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.25
Διάμετρος
17.27
Βάρος
3.38

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης