Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Severus Alexander, Rome, AD 231 - AD 235 1995.11.1420
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
29.5
Βάρος
19.72
Bronze Sestertius of Severus Alexander, Rome, AD 231 - AD 235 1944.100.53302
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
15.07
Bronze Sestertius of Severus Alexander, Rome, AD 231 - AD 235 1948.8.194
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
30.0
Βάρος
16.03
Severus Alexander 231-235 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Υπεύθυνος ταύτισης
ID650
Άξονας
1
Διάμετρος
28
Βάρος
20.04
Severus Alexander 231–235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID68925
Άξονας
1
Διάμετρος
31
Βάρος
19.85
Sestertius with bust of Severus Alexander
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Υπεύθυνος ταύτισης
92.136
Διάμετρος
30
Βάρος
21.78

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
4.2
Διάμετρος
29.75
Βάρος
18.75

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης