Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1944.100.53323
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1905.57.603
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.3
Βάρος
3.35
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1935.117.722
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.4
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1944.100.53324
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.2
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1947.81.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.77
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1935.117.723
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.16
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1987.26.222
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.9
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1905.57.602
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.99
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1948.19.1897
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.3
Βάρος
3.48
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
18.97
Βάρος
2.640
Fundmünze, Denar, 222 - 235
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
6
Διάμετρος
19.80
Βάρος
2.593
Hoard
Schwabhausen Hoard
AFE RGK Coin4931
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.59
Σημείο εύρεσης
Schwabhausen
British Museum: 1946,1004.721
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.69
British Museum: 1924,0107.77
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.94
British Museum: R.16192
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.11

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.81
Διάμετρος
19.6
Βάρος
3.09

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης