Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1923.150.188
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.54
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1955.67.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.13
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1948.19.1896
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.66
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1915.999.31
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.33
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1995.11.1138
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.39
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1935.117.721
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.02
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1944.100.53322
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.53
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
3.593
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
2.814
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
19.31
Βάρος
3.131
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
20.33
Βάρος
3.176
British Museum: 1924,0107.45
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.1
British Museum: R.16185
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.41

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.29
Διάμετρος
19.96
Βάρος
3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης