Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223 1978.64.465
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.63
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223 1944.100.52456
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.79
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223. 1948.19.1810
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.05
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223 1935.117.663
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.9
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223 1905.57.583
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.02
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223 1948.19.1809
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.39
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 223. 1906.236.511
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.45
Münze, Denar, 223 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
19.86
Βάρος
3.230
Münze, Denar, 223 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
19.90
Βάρος
2.380
Münze, Denar, 223 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
19.37
Βάρος
2.664
Münze, Denar, 223 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
2.538
Denarius with bust of Severus Alexander
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
20
Βάρος
2.79
British Museum: 1924,0107.63
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.32
British Museum: 1937,1004.30
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.26
British Museum: 1950,1006.434
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.2
British Museum: BNK,R.743
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.43
British Museum: R1946,1004.645
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.93
382464: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
361840: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Vale of Glamorgan
506870: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
18
Βάρος
2.19
Σημείο εύρεσης
Darlington
275403: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
21.32
Βάρος
2.18
Σημείο εύρεσης
Wycombe
832168: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
19
Βάρος
2.79
Σημείο εύρεσης
Kelshall
739721: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
19.07
Βάρος
2.73
Σημείο εύρεσης
East Dorset
899651: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
5
Διάμετρος
18.67
Βάρος
1.65
Σημείο εύρεσης
Mid Suffolk
591844: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
19.2
Βάρος
2.22
Σημείο εύρεσης
Westbury
810488: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.45
Βάρος
2.43
Σημείο εύρεσης
West Dorset
606030: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.1
Βάρος
2.18
Σημείο εύρεσης
Wiltshire
860679: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
19.29
Βάρος
3

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.17
Διάμετρος
19.35
Βάρος
2.78

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης