Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 52

Bronze As of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1975.226.38
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
25.4
Βάρος
7.5
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 0000.999.7699
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
28.8
Βάρος
16.76
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1948.19.689
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
29.8
Βάρος
13.41
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1935.117.194
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.6
Βάρος
18.49
Bronze As of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1906.236.19
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.78
Bronze As of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1944.100.18452
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.95
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1944.100.18450
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.2
Βάρος
18.47
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 0000.999.7700
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.5
Βάρος
18.25
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1970.165.83
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.5
Βάρος
15.54
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1927.165.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.7
Βάρος
19.79
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1946.35.127
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
22.882
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1995.11.1295
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
17.03
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1941.131.508
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.3
Βάρος
14.46
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1929.66.6
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
20.08
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1944.100.18451
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.5
Βάρος
20.08
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1944.100.18449
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.9
Βάρος
22.8
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1944.100.18453
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.2
Βάρος
20.41
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
1
Βάρος
19.18
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
11
Βάρος
16.45
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
19.18
Dupondius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
8.52
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
16.83
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
17.210
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
27.24
Βάρος
15.733
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
29.11
Βάρος
17.871
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
30.20
Βάρος
19.189
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
15.312
Münze, As, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
9.027
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
20.302
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
17.088
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
13.681
Münze, Dupondius oder As, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
25.66
Βάρος
10.256
Münze, As, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
11.145
British Museum: 1950,1201.17
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.67
British Museum: R.3887
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
18.16
British Museum: 1903,0703.24
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
16.85
British Museum: BNK,R.849
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.43
British Museum: R.3903
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.33
British Museum: R.3886
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.09
British Museum: 1872,0709.864
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.01
British Museum: 1986,1204.26
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
19.81
British Museum: R.3885
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
21.84

Subtypes

RIC IV Philip I 203A

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 0000.999.7699
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
28.8
Βάρος
16.76
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1948.19.689
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
29.8
Βάρος
13.41
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1935.117.194
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.6
Βάρος
18.49
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1944.100.18450
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.2
Βάρος
18.47
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 0000.999.7700
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.5
Βάρος
18.25
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1970.165.83
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.5
Βάρος
15.54
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1927.165.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.7
Βάρος
19.79
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1946.35.127
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
22.882
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1995.11.1295
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
17.03
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1941.131.508
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.3
Βάρος
14.46
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1929.66.6
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
20.08
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1944.100.18449
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.9
Βάρος
22.8
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
1
Βάρος
19.18
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
11
Βάρος
16.45
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
19.18
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
16.83
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
17.210
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
15.312
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
20.302
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
17.088
Münze, Sesterz, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
13.681
British Museum: R.3887
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
18.16
British Museum: 1903,0703.24
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
16.85
British Museum: R.3886
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.09
British Museum: 1872,0709.864
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.01
British Museum: 1986,1204.26
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
19.81
British Museum: R.3885
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
21.84

RIC IV Philip I 203B

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1975.226.38
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
25.4
Βάρος
7.5
Bronze As of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1906.236.19
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.78
Bronze As of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1944.100.18452
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.95
Dupondius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
8.52
Münze, As, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
9.027
Münze, As, 244 - 249 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
11.145
British Museum: 1950,1201.17
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.67
British Museum: R.3903
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.33

RIC IV Philip I 203C

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


RIC IV Philip I 203D

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: BNK,R.849
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.43

RIC IV Philip I 203E

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249 1944.100.18451
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.5
Βάρος
20.08
Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 244 - AD 249. 1944.100.18453
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.2
Βάρος
20.41

RIC IV Philip I 203G


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.27
Διάμετρος
28.75
Βάρος
15.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης