Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Philip the Arab, Rome, AD 248 1944.100.18446
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
12.64
Sestertius of Otacilia Severa
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
11
Βάρος
18.01
British Museum: R.3890
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
17.03
British Museum: R.3891
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
15.06

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.25
Διάμετρος
29
Βάρος
15.68

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης