Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248 1924.102.26
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.6
Βάρος
3.53
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248 1944.100.18439
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.45
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248 1956.28.80
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.54
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248 2004.14.162
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
4.33
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248. 1944.100.18441
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.9
Βάρος
4.02
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248. 1935.117.192
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
23.5
Βάρος
3.62
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248 1991.8.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.62
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248 1948.19.682
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.7
Βάρος
4.54
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 246 - AD 248. 1944.100.18440
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.9
Βάρος
4.54
Fundmünze, Antoninian, 246 - 248
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
2
Διάμετρος
23.22
Βάρος
2.364
348866: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
4.5
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
348867: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.62
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
246499: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
20.83
Βάρος
3.61
Σημείο εύρεσης
Milton Keynes
Otacilia Severa 246-248 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
7
Διάμετρος
22
Βάρος
4.40

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.8
Διάμετρος
22.79
Βάρος
3.91

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης