Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 241 - AD 243 1944.100.18030
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.31
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 241 - AD 243 1923.151.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
4.14
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 241 - AD 243 1970.156.84
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.33
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 241 - AD 243. 1935.117.177
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.08
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 241 - AD 243 1948.19.606
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.36
Antoninianus of Gordian III, Rome, 241-243. 1991.17.23.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
23.0
Βάρος
4.27
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
British Museum: 1937,0406.133
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.92
British Museum: 1924,0107.88
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.147
British Museum: 1937,0406.138
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.972
British Museum: 1937,0406.144
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.354
British Museum: 1937,0406.145
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.531
British Museum: 1937,0406.134
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.393
British Museum: 1937,0406.143
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.024
British Museum: G3,RIS.1200
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.98
British Museum: 1937,0406.142
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.218
British Museum: 1937,0406.141
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.691
British Museum: 1924,0107.87
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.037
British Museum: 1927,1101.55
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.257
British Museum: R.464
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.95
British Museum: 1937,0406.137
Συλλογή
British Museum
Άξονας
21
Βάρος
4.61
British Museum: IOC.1280
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.937
British Museum: 1937,0406.140
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.289
British Museum: 1937,0406.135
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.989
British Museum: 1950,0412.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.22
British Museum: 1937,0406.136
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.475
British Museum: 1937,0406.139
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.101
British Museum: 1846,0107.11
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.235
379488: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Gwynedd
348814: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
4.46
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
348815: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.7
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.1
Διάμετρος
22.17
Βάρος
4.3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης