Χάρτης

ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1947.99.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
24.0
Βάρος
4.12
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1923.151.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.38
Antoninianus with bust of Gordian III
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
22
Βάρος
3.77
Antoninianus with bust of Gordian III
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
23
Βάρος
5.15
British Museum: 1988,0417.10
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
4.49
British Museum: 1924,0107.115
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.38
British Museum: 1937,0406.283
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.211
British Museum: R.433
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.09
British Museum: 1937,0406.292
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.646
British Museum: R.432
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.56
British Museum: 1937,0406.286
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
5.19
British Museum: IOC.1277
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.885
British Museum: 1937,0406.282
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.438
British Museum: 1937,0406.287
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.302
British Museum: 1937,0406.289
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.875
British Museum: 1937,0406.293
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.576
British Museum: 1937,0406.290
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.849
British Museum: 1937,0406.288
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.49
British Museum: 1924,0107.113
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.821
British Museum: 1937,0406.291
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.862
British Museum: 1937,0406.284
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.043
British Museum: 1937,0406.285
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.464
British Museum: 1937,0406.281
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.62
British Museum: 1937,0406.280
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
5.067

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.88
Διάμετρος
22.96
Βάρος
4.39

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης