Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 240. 1948.19.594
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.61
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 240 1935.117.164
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.13
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 240 1948.19.593
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.5
Βάρος
3.63
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 240. 1935.117.165
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.15
Antoninianus of Gordian III, Rome, A.D. 240. 1991.17.18.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.26
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Gordianus III. (238-244); Rom; 239; Antoninian; RIC 63
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
2
Βάρος
4.77
Münze, Antoninian, März bis Mai (?) 240 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
22.15
Βάρος
4.077
Antoninianus with bust of Gordian III
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
23
Βάρος
4.83
British Museum: 1937,0406.321
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.49
British Museum: 1924,0107.118
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.719
British Museum: 1937,0406.329
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.652
British Museum: 1937,0406.327
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.471
British Museum: 1937,0406.326
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.501
British Museum: 1937,0406.324
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.985
British Museum: 1937,0406.328
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.691
British Museum: 1937,0406.323
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.73
British Museum: R.4937
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
5.52
British Museum: 1924,0107.117
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
4.542
British Museum: 1937,0406.325
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
4.775
Gordianus III. 240 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
22
Βάρος
4.27
Gordianus III. 240 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
23
Βάρος
4.80
Gordianus III. 240 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
1
Διάμετρος
22
Βάρος
4.96

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.82
Διάμετρος
22.25
Βάρος
4.59

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης