Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1948.19.450
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.57
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1995.11.1372
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
4.75
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1944.100.13633
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.96
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1956.28.25
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.805
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1935.117.136
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.2
Silver Antoninianus of Gordian III, Rome, AD 238 - AD 239 1905.57.94
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.4
Βάρος
4.1
Gordianus III. 238–239 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
22
Βάρος
4.28
Gordianus III. 238–239 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
22
Βάρος
5.09
Gordianus III. 238–239 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
22
Βάρος
4.54
Antoninianus with bust of Gordian III
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
24
Βάρος
3.77

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.43
Διάμετρος
22.53
Βάρος
4.49

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης