Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Elagabalus, Rome/Antioch, AD 219 - AD 220 1935.117.649
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.55
Βάρος
2.66
Silver Denarius of Elagabalus, Rome/Antioch, AD 219 - AD 220. 1944.100.52421
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.54
Silver Denarius of Elagabalus, Rome/Antioch, AD 219 - AD 220 1948.19.1798
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.45
Βάρος
3.05
Silver Denarius of Elagabalus, Rome/Antioch, AD 219 - AD 220 1944.100.52418
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.85
Βάρος
2.92
Iulia Paula 219–220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.14
British Museum: 1860,0330.301
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.27
British Museum: 1931,0417.19
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.92
British Museum: R.15627
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.26
British Museum: R.15628
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.13
Iulia Paula 218-222 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.56

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.91
Διάμετρος
19.01
Βάρος
3.09

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης