Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1960.170.400
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.95
Βάρος
2.83
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1948.19.1796
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.15
Βάρος
2.77
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220. 1985.5.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.55
Βάρος
3.09
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1905.57.580
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.85
Βάρος
3.47
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1944.100.52414
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.95
Βάρος
2.54
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220. 1944.100.52415
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.95
Βάρος
3.18
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1985.140.176
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.8
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1995.11.1149
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.67
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220 1941.131.904
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.4
Βάρος
2.78
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220. 1944.100.52417
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.45
Βάρος
2.91
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220. 1948.19.1797
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.85
Βάρος
2.99
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220. 1944.100.52416
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.55
Βάρος
3.13
Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 219 - AD 220. 1987.26.216
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.14
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
18.55
Βάρος
3.167
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
2.908
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
19.17
Βάρος
2.931
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.234
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.95
Βάρος
2.896
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.034
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.17
Βάρος
3.029
Münze, Denar, 219 - 220 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.70
Βάρος
3.357
Iulia Paula 220-221 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.92
British Museum: G3,RIS.1143
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.86
British Museum: 1860,0330.299
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.93
British Museum: 1920,0907.109
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.05
British Museum: 1927,1101.14
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.63
British Museum: 1933,0202.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.17
British Museum: 1946,1004.1002
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.65
British Museum: 1946,1004.1107
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.85
British Museum: 1946,1004.1108
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.87
British Museum: 1946,1004.1109
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.88
British Museum: R.15629
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.78
Iulia Paula 218-222 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.22
Iulia Paula 219-220 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mannheim University
Άξονας
5
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.19
Iulia Paula 219-220 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mannheim University
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.81

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.79
Διάμετρος
18.83
Βάρος
2.95

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης