Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Elagabalus, Rome, AD 218 - AD 222 1991.9.99
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.22
Münze, Denar, 218 - 222 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
19.07
Βάρος
2.940
Fundmünze, Denar (ANT), 218 - 222
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
7
Διάμετρος
19.6
Βάρος
2.538
Hoard
Schwabhausen Hoard
Antoninus IV. (Elagabal) 221 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
2.41
Antoninus IV. (Elagabal) 221 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
2.94
British Museum: 1979,0614.38
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
2.71
British Museum: 1946,1004.1097
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.93
British Museum: 1953,0903.5
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.16
Elagabalus 218-222 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.40

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7
Διάμετρος
19.11
Βάρος
2.96

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης