Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: 1924,0107.107
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
5.268
British Museum: 1937,0406.266
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.386
British Museum: 1937,0406.263
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.134
British Museum: 1848,0819.92
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.77
British Museum: 1937,0406.264
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.717
British Museum: 1924,0107.108
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.08
British Museum: 1937,0406.265
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.082
British Museum: 1937,0406.267
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.132
British Museum: 1924,0107.109
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.523
British Museum: 1937,0406.262
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.365
British Museum: 1937,0406.261
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.52
British Museum: 1846,0107.6
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.672

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.5
Βάρος
4.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης