Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Caracalla, Rome, AD 211 - AD 217 1995.11.362
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
25.0
Βάρος
8.84
Bronze As of Caracalla, Rome, AD 211 - AD 217 1944.100.51370
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.7
As of Caracalla (Julia Domna), Rome, 211-217. 1994.10.9.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
1
Διάμετρος
24.0
Βάρος
10.64
Iulia Domna 211-217 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
24
Βάρος
10.54

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.5
Διάμετρος
25.25
Βάρος
10.18

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης