Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Caracalla, Rome, AD 215 1948.19.1616
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
5.12
British Museum: 1898,0204.46
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.97
British Museum: 1860,0330.253
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.957
British Museum: 1898,0204.45
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.041
British Museum: 1945,0104.66
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.315
British Museum: 1898,0204.47
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
5.021
British Museum: 1946,1004.947
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
5.533
Caracalla 215 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
22
Βάρος
4.78

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.88
Διάμετρος
23
Βάρος
4.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης