Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Caracalla, Rome, AD 215 1948.19.1615
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
4.91
Silver Antoninianus of Caracalla, Rome, AD 215 1957.172.1794
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
23.2
Βάρος
5.2
British Museum: 1844,0425.1419
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.775
British Museum: 1898,0204.50
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
5.164
Caracalla 215 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
23
Βάρος
4.92
Caracalla 215 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
22
Βάρος
4.42

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.67
Διάμετρος
22.8
Βάρος
4.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης