Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 166 - AD 167 1944.100.49166
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
12.0
Βάρος
23.45
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 166 - AD 167 1964.79.18
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
12.0
Βάρος
19.05
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 166 - AD 167 1921.98.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
23.44
Fundmünze, Sesterz, 166/167
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
11
Διάμετρος
30.05
Βάρος
21.384
Münze, Sesterz, Dezember 166 bis Dezember 168 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
29.09
Βάρος
18.134
Münze, Sesterz, Dezember 166 bis Dezember 167 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
30.44
Βάρος
22.280
Sestertius with head of Marcus Aurelius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
31
Βάρος
23.27
British Museum: R.14587
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
24.31
British Museum: R.14588
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.13
British Museum: R.14586
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.66
808460: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
30.15
Βάρος
20
Σημείο εύρεσης
Folkton
91206: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
29
Βάρος
21.48
Σημείο εύρεσης
Piercebridge
841533: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
30.8
Βάρος
18.06
Σημείο εύρεσης
South Norfolk

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.58
Διάμετρος
26.87
Βάρος
22.19

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης