Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 180 1997.19.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.11
Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.98
Βάρος
2.911
Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.00
Βάρος
3.251
RIC 781, Marco Aurelio, 39931
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39933
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39938
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39939
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39930
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39937
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.87
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39940
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.71
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39927
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.48
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39928
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.16
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39932
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39934
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39935
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39926
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.87
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39929
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.7
Hoard
Llíria Hoard
RIC 781, Marco Aurelio, 39936
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin4982
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.33
British Museum: 1860,0330.188
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.19
British Museum: 1867,0101.1703
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.53
British Museum: R.14057
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.41
British Museum: 1912,0710.294
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
2.85
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
4.01
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.11
Marcus Aurelius 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.74

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.07
Διάμετρος
18.07
Βάρος
3.06

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης