Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 180 1990.26.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.97
Fundmünze, Denar, 164 - 169
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
11
Διάμετρος
17.36
Βάρος
1.877
Σημείο εύρεσης
Frienstedt (Thüringen)
RIC 772, Marco Aurelio, 39919
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
RIC 772, Marco Aurelio, 39916
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 772, Marco Aurelio, 39917
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 772, Marco Aurelio, 39918
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14053
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.45
British Museum: 1860,0330.187
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.3
British Museum: 1844,0425.972
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.27

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.27
Διάμετρος
17.68
Βάρος
3.13

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης