Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
2.775
Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.836
Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.470
RIC 759, Marco Aurelio, 39889
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.18
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39887
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39890
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39891
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39895
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39886
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.49
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39888
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39892
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39893
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39894
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 759, Marco Aurelio, 39896
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1843,1024.377
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3
British Museum: R.14052
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.4
British Museum: 1928,0513.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.79
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.35

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.86
Διάμετρος
17
Βάρος
3.2

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης