Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.450
Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
17.70
Βάρος
2.950
Münze, Denar, 164 - 180 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
18.23
Βάρος
2.59
RIC 758, Marco Aurelio, 39885
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39878
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39879
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39880
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39881
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39883
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39884
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.48
Hoard
Llíria Hoard
RIC 758, Marco Aurelio, 39882
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.37
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1924,1002.12
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.69
British Museum: 1894,1105.30
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.16
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.53
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.50
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.88

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.74
Διάμετρος
18.85
Βάρος
3.16

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης