Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1948.19.1358
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.94
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1935.117.438
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1944.100.49249
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1956.127.1034
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.75
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1905.57.404
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.25
Βάρος
2.94
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1911.23.351
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.74
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1956.127.1032
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.49
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1956.127.1033
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.59
Münze, Denar, 176 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
18.42
Βάρος
2.977
Münze, Denar, 176 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
17.69
Βάρος
2.810
Münze, Denar, 176 - 180 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
12
Διάμετρος
17.92
Βάρος
2.49
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.325
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.094
Münze, Denar, 176 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.80
Βάρος
2.577
RIC 746, Marco Aurelio, 39852
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39855
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39861
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.54
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39862
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39850
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39851
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39854
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39856
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.44
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39858
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39860
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.37
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39863
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
7
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39864
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
7
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39853
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39857
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 746, Marco Aurelio, 39859
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.7
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin4978
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.92
British Museum: 1853,0105.79
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.6
British Museum: R.425
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.16
British Museum: 1860,0330.166
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.21
British Museum: R.14138
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.03

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.85
Διάμετρος
17.95
Βάρος
3.06

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης