Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1948.19.1354
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.55
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1956.127.1025
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.38
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1948.19.1353
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.05
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1948.19.1352
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.73
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1960.170.373
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.58
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1956.127.1024
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.74
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1948.19.1351
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.42
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1956.127.1023
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.61
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180 1944.100.49246
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.63
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 176 - AD 180. 1944.100.49247
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.34
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
2.923
RIC 744, Marco Aurelio, 39839
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39823
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39824
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39825
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39827
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39828
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.36
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39829
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39830
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39832
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39836
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39837
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39820
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.4
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39821
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39822
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39826
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39831
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39833
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.37
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39834
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39835
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 744, Marco Aurelio, 39838
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin3041
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.94
Σημείο εύρεσης
Delmenhorst
AFE RGK Coin2974
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.7
Σημείο εύρεσης
Thüle
British Museum: BNK,R.556
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.18
British Museum: R.14134
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.07
British Museum: R.14132
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.05
British Museum: R.14133
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Marcus Aurelius 176-180 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.13
Marcus Aurelius 176-180 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.07

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.47
Διάμετρος
17.73
Βάρος
3.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης