Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
2.901
RIC 701, Marco Aurelio, 39741
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.15
Hoard
Llíria Hoard
RIC 701, Marco Aurelio, 39739
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 701, Marco Aurelio, 39740
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14005
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.66
British Museum: R.14004
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.15
British Museum: 1911,0414.213
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.18

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.14
Βάρος
3.1

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης