Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 77

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1911.23.340
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.25
Βάρος
3.3
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.960
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.46
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.961
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.45
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.962
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.22
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.963
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.52
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.964
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.43
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.966
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.36
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.965
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.956
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.29
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1911.23.339
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1948.19.1343
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.37
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1956.127.955
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.34
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1948.19.1342
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.27
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1990.23.31
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.32
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1944.100.49229
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.27
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.957
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.33
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.958
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.3
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.959
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.18
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1974.26.1118
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.91
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1935.117.433
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.9
Faustina (minor) 161-175 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.53
Faustina (minor) 161-174 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.03
Faustina (minor) 161-180 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.37
Fundmünze, Denar, 161 - 175
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
1
Διάμετρος
18.88
Βάρος
2.864
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
2.730
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.584
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.306
RIC 677, Marco Aurelio, 39622
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.56
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39624
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39629
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39632
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39633
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39635
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39638
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39640
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39644
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39645
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39650
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39620
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39621
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39623
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39625
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39626
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.63
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39627
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.16
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39628
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39630
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 677, Marco Aurelio, 39631
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.21
Διάμετρος
18.24
Βάρος
3.26

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης