Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.954
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.38
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.952
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.42
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1941.131.844
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.07
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.953
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.47
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175. 1956.127.951
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1956.127.950
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.48
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 175 1974.26.1117
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.18
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
3.110
Münze, Denar, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
17.82
Βάρος
2.772
RIC 676, Marco Aurelio, 39607
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39610
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39612
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39614
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39606
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39608
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39609
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39611
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39613
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39615
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39616
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39617
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39618
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 676, Marco Aurelio, 39619
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.36
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.13991
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.37
British Museum: 1994,0915.454
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.49
British Museum: R.13992
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.91
350199: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.1
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
350200: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.04
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
Marcus Aurelius 161-176 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.62

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.53
Διάμετρος
17.59
Βάρος
3.2

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης