Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 613, Marco Aurelio, 39493
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 613, Marco Aurelio, 39492
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 613, Marco Aurelio, 39494
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1844,0425.1332
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.02
350217: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
2.82
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.75
Βάρος
2.96

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης