Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 179 1944.100.49128
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.25
Βάρος
3.0
RIC 401, Marco Aurelio, 39150
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.15
Hoard
Llíria Hoard
RIC 401, Marco Aurelio, 39151
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.548
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.09

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
17.25
Βάρος
3.13

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης