Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 172 - AD 173 1956.127.861
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.38
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 172 - AD 173. 1944.100.49109
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 172 - AD 173 1944.100.49108
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.73
RIC 276, Marco Aurelio, 38959
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.91
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.12831
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.33
British Museum: 1994,0915.448
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.94

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10
Διάμετρος
17.33
Βάρος
3.1

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης