Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Sesterz, 176 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
24.284
British Museum: R.14732
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.35
British Museum: 1872,0709.701
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
29.27
British Museum: R.14731
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
23.26
617166: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
28.11
Βάρος
15.66
Σημείο εύρεσης
Wiltshire

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.8
Διάμετρος
28.11
Βάρος
23.56

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης