Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 176 1995.11.477
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.5
Βάρος
9.22
Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 176 1947.2.500
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.73
Münze, As, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
25.50
Βάρος
8.868
Münze, As, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
26.31
Βάρος
10.695
Münze, As, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
9.812
British Museum: R.14346
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.05
British Museum: R.14347
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.149
Marcus Aurelius 161-176 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
11.32

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.25
Διάμετρος
26.08
Βάρος
10.37

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης