Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 176 1927.165.24
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
19.37
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 176 1995.11.460
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
22.52
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 176 1943.102.78
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.0
Βάρος
25.71
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 - AD 176 1944.100.49520
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
28.23
Münze, Sesterz, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
19.569
Münze, Sesterz, 161 - 176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
19.860
Faustina (Minor) 161-176 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
23.04
British Museum: R.14293
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.59
British Museum: R.14294
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
27.05
British Museum: 1872,0709.691
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
24.28
British Museum: 1986,1204.8
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
23.86
356955: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
23.73
Σημείο εύρεσης
City and County of Swansea

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.83
Διάμετρος
31.67
Βάρος
23.61

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης