Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 175 - AD 176. 1882.13.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
23.0
Βάρος
9.57
Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 175 - AD 176 0000.999.21165
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
13.83
Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 175 - AD 176 1944.100.49651
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
9.01
Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 175 - AD 176. 1944.100.49652
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
9.94
Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 175 - AD 176 1951.61.75
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
9.44
Bronze As of Marcus Aurelius, Rome, AD 175 - AD 176 1882.13.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.5
Commodus 175-176 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
13.86
British Museum: R.14710
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.96
Commodus 175-176 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
25
Βάρος
11.97

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.9
Διάμετρος
24.62
Βάρος
11.45

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης