Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 86, Cómodo, 40575
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.62
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40576
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.37
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40582
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40587
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40590
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40572
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.48
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40573
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40574
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40584
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40585
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.62
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40570
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40588
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40589
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40571
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40577
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40578
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40579
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40580
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.15
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40581
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40583
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 86, Cómodo, 40586
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.62
Βάρος
3.15

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης