Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Commodus 184 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.88
RIC 81, Cómodo, 40552
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 81, Cómodo, 40554
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 81, Cómodo, 40553
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 81, Cómodo, 40549
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 81, Cómodo, 40550
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.86
Hoard
Llíria Hoard
RIC 81, Cómodo, 40551
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1867,0101.1705
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.786

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.05

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης