Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Commodus 183-184 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.81
RIC 74, Cómodo, 40506
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.15
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40495
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40499
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40500
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40502
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.91
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40503
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.58
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40504
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40505
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40493
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40494
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40496
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40497
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.8
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40498
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 74, Cómodo, 40501
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.87
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14173
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.434
Commodus 183 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
13
Διάμετρος
19
Βάρος
2.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.48
Διάμετρος
18
Βάρος
2.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης