Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 71, Cómodo, 40466
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40461
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.7
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40462
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40463
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40465
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.06
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40460
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40467
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.56
Hoard
Llíria Hoard
RIC 71, Cómodo, 40464
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.29
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1937,0707.66
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.123

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.9
Βάρος
3.08

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης