Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 183 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
18.21
Βάρος
2.43
RIC 66, Cómodo, 40450
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.53
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40447
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40451
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40439
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40440
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40441
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40442
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40443
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40444
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40445
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40446
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40448
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 66, Cómodo, 40449
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14172
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.89
401539: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.45
Βάρος
2.45
Σημείο εύρεσης
West Dorset
Commodus 183 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.62
Commodus 183 n. Chr.
Συλλογή
The Academic Coin Cabinet of the Archaeological Collection of Rostock University
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
2.81

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.37
Διάμετρος
17.42
Βάρος
2.87

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης