Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Sestertius with bust of Commodus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
34.5
Βάρος
26.07
British Museum: 1872,0709.747
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.35
British Museum: R.15102
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
23.91
British Museum: R.15101
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
26.71
Commodus 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
21.71

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.5
Διάμετρος
32.25
Βάρος
24.75

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης