Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 190. 1906.236.450
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
18.89
Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 190 1906.236.449
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
20.52
British Museum: 1937,0607.118
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
24.14
British Museum: R.15051
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
26.06
922088: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
28.1
Βάρος
15.12
Σημείο εύρεσης
Langford
760897: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
27.85
Βάρος
16.98
Σημείο εύρεσης
Lyminge
739307: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
27
Βάρος
17.36
Σημείο εύρεσης
Borough of Hertsmere

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.71
Διάμετρος
27.39
Βάρος
19.87

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης