Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 190 1954.18.170
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
19.88
Münze, Sesterz, 190 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
28.89
Βάρος
21.425
British Museum: R.15049
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
22.23
British Museum: R.15048
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
26.26
British Museum: R.15050
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
21.42
Commodus 190 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
30
Βάρος
23.47

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.17
Διάμετρος
28.63
Βάρος
22.45

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης