Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 188 - AD 189 1944.100.49759
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
30.0
Βάρος
26.94
Fundmünze, Sesterz, 180-192 (allgemein)
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
14.781
Sestertius with head of Commodus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
30
Βάρος
18.57
British Museum: R.15028
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
26.72
104349: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
28
Βάρος
17
Σημείο εύρεσης
Piercebridge
909875: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
30.47
Βάρος
17.58
Σημείο εύρεσης
Sturminster Marshall
Commodus 187-188 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
33
Βάρος
26.64

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
29.91
Βάρος
21.18

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης