Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 186 - AD 187 1944.100.49753
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
17.42
Münze, Sesterz, 186 - 187 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
186476
Άξονας
12
Διάμετρος
28.96
Βάρος
29.478
Münze, Sesterz, 186 - 187 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
156463
Άξονας
5
Βάρος
17.508
Fundmünze, Sesterz, 186/187
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Υπεύθυνος ταύτισης
122578
Άξονας
6
Διάμετρος
30.96
Βάρος
22.703
British Museum: 2008,4056.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
28.9
British Museum: R.15012
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.24
British Museum: 1872,0709.740
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
22.68
751309: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
29.5
Βάρος
19.65
Σημείο εύρεσης
Isle of Wight
126404: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
29.22
Βάρος
18.57
Σημείο εύρεσης
Sedgemoor
838479: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
5
Διάμετρος
27.23
Βάρος
15.93
Σημείο εύρεσης
Granby

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.09
Διάμετρος
28.81
Βάρος
21.15

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης