Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 49, Cómodo, 40348
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 49, Cómodo, 40349
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 49, Cómodo, 40350
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 49, Cómodo, 40347
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 49, Cómodo, 40351
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1937,0708.78
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.265

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.33
Βάρος
2.93

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης