Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 184 1943.102.82
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
18.56
Münze, Sesterz, 184 - 185 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
32.17
Βάρος
23.048
Commodus 184 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
32
Βάρος
22.77
Sestertius with head of Commodus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
31
Βάρος
22.7
British Museum: R.14983
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
21.46
British Museum: 1872,0709.736
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
21.13
794112: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
27.5
Βάρος
9.22
Σημείο εύρεσης
Allerdale
505095: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
18
Σημείο εύρεσης
Guildford
434696: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
28.4
Βάρος
11.5
Σημείο εύρεσης
City of York

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.25
Διάμετρος
29.01
Βάρος
18.81

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης